NLF / Forbund / Alkohol fjernes fra dopinglisten i 2018
Jon Gunnar Wold

Alkohol fjernes fra dopinglisten i 2018

WADAs forbudsliste for 2018 trer snart i kraft, og NLFer forundret over at Cannabis og alkohol er fjernet fra listen. Antidoping Norge sier "Intensjonen med denne endringen er ikke å gå på kompromiss med integriteten eller sikkerheten i idretter hvor alkoholbruk kan være et problem, men heller å støtte en annen måte å håndheve forbud mot alkoholbruk i disse idrettene".
NLF er forundret både over beslutningen å fjerne alkohol og Cannabis fra listen, ettersom alt ansvar for testing og oppfølging nå faller utenfor Antidoping Norges regime. 

Vi gjør oppmerksom på at selv om cannabis og alkohol ikke lengre er regnet som doping, er all bruk av alkohol og cannabis under utøvelse av luftsport forbudt iht. de gjeldende sikkerhetsbestemmelser og/eller forskrift for den enkelte gren.

Videre ber vi utøvere, ledere, støttepersonell og alle andre om å gjøre seg kjent med listens innhold og endringene som foreligger. Her finner du en oppsummering av de viktigste endringene, og her finner du den komplette listen.

NLFs infoside om antidoping finner du her.