NLF / Forbund / Bob Henderson ny president i FAI
Laupsa John Eirik

Bob Henderson ny president i FAI

FAIs nye president Bob Henderson og NLFs visepresident Mariann Brattland

Bob Henderson, eller Robert som er hans egentelige fornavn, fra New Zealand ble på FAIs General Conference som ble avholdt i Luxor, Egypt, 26. og 27. oktober, valgt til ny president. Før konferansen var den eneste kjente presidentkandidateten Frederik Brink fra Nederland som da allerede hadde sittet som president i to år.

Ved avstemmingen fikk Bob 175 stemmer mens Frederik, eller Fritz som han er mest kjent som, fikk 108 stemmer.  

I tillegg til presidentvalget skulle også resten av styret, som benevnes Executive Board, velges. Det er seks medlemmer som skal velges, og det er strenge regler knyttet til valgprosessen. De fem første kom på plass i første valgomgang, men det måtte hele tre tilleggsrunder til før det sjette medlemmet var valgt. I den avgjørende avstemmingen stod det om styreplassen skulle gå til Bengt Lindgren fra Sverige eller Abdullah Mansour Al-Jawini fra Saudi-Arabia. Sistnevnte trakk til slutt det lengste strået.

Det nyvalgte styret i FAI består av, i tillegg til president Mr. Bob Henderson: Mrs. Mary Anne Stevens fra Canada, Mr. Alvaro de Orleans-Borbon fra Spania, Mr. Agust Gudmundsson fra Island, Mrs. Marina Vigorito fra Italia, Mr. Jean-Claude Weber fra Luxemburg og Mr. Abdullah Mansour Al-Jawini fra Saudi-Arabia.

Norge deltok på konferansen med NLFs generalsekretær John Eirik Laupsa som delegat og NLFs visepresident Mariann Brattland som observatør.