NLF / Forbund / EU har fått ny grunnforordning for luftfart som kan gi bedre kår for allmennflyging og luftsport
Torkell

EU har fått ny grunnforordning for luftfart som kan gi bedre kår for allmennflyging og luftsport

EU-parlamentet (bildet) har sammen med EU-rådet vedtatt ny grunnforordning for sivil luftfart. Foto: Diliff / Wikimedia Commons

22. august 2018 ble EUs nye grunnforordning for luftfart publisert. De nærmeste to årene kan allmennflygerne forvente bedre kår. 

Etter en over fire år lang prosess har EU fått ny "luftfartslov" som vil gjelde for alle land i EØS-området, inkludert Norge. Den trer i kraft allerede 11. september i EU, mens innføring i norsk rett er ventet å ta minst et halvt år. Norges Luftsportforbund (NLF) har helt siden prosessen med ny forordning ble igangsatt i 2014 inntatt en svært aktiv rolle i arbeidet med ny forordning, til tross for norsk "utenforskap" i EU. Gjennom høringer som også norske organsiasjoner kan svare på – samt gjennom samarbeid med nordiske søsterorganisasjoner og den europeiske paraplyorganisasjonen Europe Air Sports – har innspillene blitt mange. Resultatet har blitt en grunnforordning som er langt mer luftsports- og allmennflyvennlig enn den forrige. 

Et av de viktigste forbedringspunktene er at den nye forordningen pålegger EASA å foreslå forbedrede regler for allmennflyging på samtlige områder som berører segmentet innen to år (artikkel 140 nr. 3). Kick-off for dette forbedringsarbeidet er EASAs sikkerhetskonferanse i Wien i november, hvor allmennflygere fra hele Europa får mulighet til å drøfte sine rammevilkår med den europeiske luftfartsmyndigheten.  

Den nye grunnforordningen er dessuten mye mer åpen enn den gamle, siden en rekke absolutte krav er bortfalt: Dersom åpningene i den nye forordningen blir benyttet av EU-kommisjonen, vil det ikke lenger være obligatorisk med typesertifikat for luftfartøy. Eksempelvis kan man basere flygetillatelser på egenerklæringer fra flyprodusenter, slik man kan i USA gjennom regelverk for LSA-fly (light sport aircraft). En slik mekanisme var umulig med den forrige grunnforordningen. Tilsvarende åpnes det i prinsippet for at man kan tillate flygere å fly uten legeattest, eksempelvis gjennom egenerklæring. Det er imidlertid viktig å understreke at disse åpningene ikke automatisk vil bli tatt i bruk: Alt avhenger av den regelverksprosessen EASA og EU-kommisjonen nå skal i gang med. 

 

Økt vekt for mikrofly

Et hovedsatsningsområde for NLF har vært å sikre en mer realistisk ramme for maksvekt for mikrofly. Gjennom artikkel 2 nr. 8 åpnes det nå for at hver medlemsstat kan velge å øke rammen for mikrofly fra 472,5 kg (for to-setere som tar av og lander på land) til 600 kg. Tilsvarende øker grensen for mikrolette sjøfly til 650 kg. 

Følgende steg må være på plass før økning av maksvekt kan skje i Norge:

1. Norge må gjennomføre regelverket og varsle ESA om at de vil benytte "opt out"-muligheten.

2. Norge må revidere mikroflyforskriftene BSL B 2-5 og BSL D 4-8.

3. NLF må revidere sikkerhetssystemet. 

NLF er allerede i gang med punkt 3 på denne listen, og myndighetene har mottatt forslag til revisjon av mikroflyforskriftene. Når regelverket vil være på plass i Norge er uklart, men NLF arbeider for at alt skal være på plass første kvartal neste år. Alle signaler fra myndighetene tilsier så langt at Norge vil benytte seg av "opt-out", men endelig vedtak er ikke fattet. 
 

Droner blir felleseuropeisk regulert

Et område der EU får mer kontroll er dronesegmentet. EU-kommisjonen gis kompetanse til å regulere ubemannet luftfart, men det er rom for at modellflyvning kan fortsette innenfor nasjonale rammer som før. 

Den nye forordningen kan lastes ned her, og innføringen i norsk rett kan følges på europalov.no