NLF / Forbund / Forbundets lov med endringer gjort på Luftsportstinget 2019 er gjeldende
Laupsa John Eirik

Forbundets lov med endringer gjort på Luftsportstinget 2019 er gjeldende

På Luftsportstinget 6. april 2019 ble det behandlet noen lovsaker som alle ble ble vedtatt. Forbundets lovkomité har innarbeidet vedtakene i lovteksten og dette ble sendt til NIF for godkjenning. På Idrettstinget på Lillehammer i mai 2019 ble det vedtatt at NIF ikke lenger skal godkjenne særforbundenes lover. 

NLF er meddelt at Idrettsstyret har bestemt at vedtaket på idrettstinget gis umiddelbar virkning og at NIF derved ikke behandler NLFs lov selv om den ble innsendt før vedtaket på Idrettstinget i mai.

NLFs oppdaterte lov finner du her.