NLF / Forbund / Frist for søknad om kompensasjon for tapte inntekter som følge av koronakrisen er 15. september
Laupsa John Eirik

Frist for søknad om kompensasjon for tapte inntekter som følge av koronakrisen er 15. september

Alle luftsportsklubber og lag som har tapt mer enn 25.000 på koronakrisen kan søke.

Har ditt idrettslag tapt mer enn 25 000 kroner som følge av koronakrisen – i perioden 12. mars – 31. august? Da kan dere søke om kompensasjon innen 15. september.

Søk om kompensasjon her! 

Norges idrettsforbund minner om søknadsfrist 15. september for idrettens kompensasjonsordning. Alle organisasjonsledd som kan søke om kompensasjon, oppfordres til å søke. Det presiseres at tapte billettinntekter som følge av lokale pålegg også omfattes av ordningen. De lokale påleggene må selvsagt være en direkte følge av statlige pålegg og råd i forbindelse med smitteverntiltak.