NLF / Forbund / Hederstegn til Dyrdal, Belstad og Strømmen!
Jon Gunnar Wold

Hederstegn til Dyrdal, Belstad og Strømmen!

Hele tre hederstegn ble utdelt i forbindelse med Flydagen Kjeller 2018. Visepresident Mariann Brattland, seksjonsleder Linda Christine Lilleng og generalsekretær John Eirik Laupsa deltok på den operative briefingen før flygingen. De hadde svært hyggelige oppgaver, da tre dyktige skulle hedres: Ivar Dyrdal ble tildelt NLFs gullnål, Morten Belstad ble tildelt Motorflyseksjonens hederstegn og Per G. Strømmen ble tildelt FAI Air Sport Medal.