NLF / Forbund / Informasjonsmøte om småflyplass-saken i Oslo-området avholdt på Kjeller flyplass
Anonymous

Informasjonsmøte om småflyplass-saken i Oslo-området avholdt på Kjeller flyplass

Hvordan Kjellers rike historie kan ivaretas var ett av temaene på informasjonskvelden. Foto: Flynytts arkiv
Hvordan Kjellers rike historie kan ivaretas var ett av temaene på informasjonskvelden. Foto: Flynytts arkiv

Torsdag 7. mars avholdt Norges Luftsportforbund et informasjonsmøte for pilotene på Kjeller flyplass vedrørende småflyplass-saken.  

Etter at Fornebu ble nedlagt i 1998 har Kjeller flyplass vært tilholdsstedet for hovedstadens allmennflymiljø. Når Forsvaret avslutter driften i 2023 er flyplassen sterkt truet av nedleggelse.

I forbindelse med småflyplass-saken kalte NLF inn til et informasjonsmøte på Kjeller flyplass for å orientere om fremdriften og få innspill i arbeidet med å sikre infrastruktur for hovedstadens luftsportsutøvere. Møtet varte i omtrent to timer, og det var mange fremmøtte. Flere av de som deltok på møtet opplevde selv nedstengingen av Fornebu i 1998, da allmennflymiljøet i Oslo-området sto uten en varig løsning da kryssene ble lagt ut på rullebanene på den gamle hovedflyplassen.   

Ved inngangen til 2019 ligger småflyplass-saken på samferdselsministerens bord etter at Stortinget i 2017 ba regjeringen om å presentere en varig løsning for småflytrafikken for hovedstadsområdet. I forbindelse med dette arbeidet har Oslo Economics utarbeidet en utredning. Utredningen anbefaler Eggemoen flyplass i Hønefoss som konsentrert løsning for allmennflymiljøet. Samferdselsdepartementet vurderer nå rapporten.

Generalsekretær John Eirik Laupsa ønsket velkommen til møtet før rådgiver Jan Lilleby holdt en presentasjon om status for allmennflyving i Oslo-området etter 2023. Videre holdt Finn Terje Skyrud, en presentasjon om hvordan Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) jobber med å bevare Kjeller flyplass gjennom etableringen av et luftfartøyvernsenter. Presentasjonen til NLF ligger som vedlegg til denne nettsaken. Også Torkell Sætervadet og Nic Nilsen fra NLF deltok på møtet.

VedleggStørrelse
PDF icon 20190304_infomote_kjeller_flyplass.pdf1.44 MB