NLF / Forbund / Kurt Norevik tildelt Motorflyseksjonens hederstegn
Jon Gunnar Wold

Kurt Norevik tildelt Motorflyseksjonens hederstegn

Lederen for Motorflyseksjonens konkurranseutvalg og konkurranseleder for NM i presisjonsflyging, Kurt Norevik, ble avbrutt av generalsekretær John Eirik Laupsa da Kurt var i ferd med å begynne premieutdelingen etter helgens vellykkede mesterskap på Geiteryggen. Laupsa hadde gleden av å kunne tildele Norevik Motorflyseksjonens hederstegn for 2018.

Kurt Norevik har lenge vært aktiv konkurranseflyger og har vært medlem av seksjonens konkurranseutvalg i flere år. De siste årene har han tatt over som leder for utvalger. Norevik er Motorflyseksjonens fremste utøver innen de ulike formene for presisjonsflyging. Han har vunnet både individuelle medaljer og lagmedaljer i de største internasjonale mesterskapene. 

Kurt har i mange år vært sentral i arbeidet med konkyrranseformene Presisjonsflyging, Air Rally og nå de siste årene Air Navigation Race. Som leder av konkurranseutvalget har han bidratt til økt interesse for konkurranseformene, og derved økt aktivitet i klubber. Kurt har lenge vært aktiv for å involvere ungdom i konkurranseflyging. Ikke minst har Kurt et tydelig sikkerhetsfokus i alt det arbeidet han utfører.

Motorflyseksjonen gratulerer!