NLF / Forbund / Luftsportsområdene er ”reddet” – begrensninger i sambruk inntil videre
Anonymous

Luftsportsområdene er ”reddet” – begrensninger i sambruk inntil videre

Luftsportsområdene i Oslo og Farris TMA videreføres

Norske luftsportsutøvere kan puste lettet ut etter at det nå er avklart at seilflygere og utøvere av hang-, para- og speedgliding fortsatt kan bruke aktiverte luftsportsområder uten transponder. Derimot blir sambruk underlagt begrensninger mens en prosess for nye løsninger er til utredning.

Adgangen til å benytte aktiverte luftsportsområder uten transponder har vært gjenstand for diskusjon gjennom flere år, men i vår ble det gjennom en tolkning fra EU-kommisjonen bekreftet at lufttrafikkreglene (Part-SERA) åpner for at lufttrafikktjenesten kan dispensere fra den generelle transponderplikten i kontrollert luftrom. 

Luftfartstilsynets nylige tilslutning til denne tolkningen, ga Avinor Flysikring grunnlag for å inngå en ny avtale med NLF om luftsportsområder i Oslo og Farris terminalområder (TMA).

– Vi er veldig glade for at den nye avtalen er på plass, slik at områdene fortsatt kan brukes til det de var opprettet for, sier generalsekretær i NLF, John Eirik Laupsa. 

 

Pauseknapp for sambruk

Den nye avtalen har imidlertid en innstramming av adgangen til sambruk. Er et område aktivert eksempelvis av en fallskjermklubb, kan det ikke samtidig benyttes til seilflyging. Derimot er det tillatt med sambruk i de tilfellene der flere enkeltflyvninger skal benytte samme luftsportsområde, gitt at området er aktivert over radio av den aktuelle enkeltflyvningen. 

Innstrammingen har sammenheng med de kravene til trafikkinformasjon som påligger lufttrafikktjenesten i kontrollert luftrom etter gjeldende regelverk. 

– Vi ser for oss løsninger på dette problemet, dersom man benytter adgangen til å ”degradere” luftrom klasse C til luftrom klasse G i tiden luftsportsområdene er aktive. Det er nettopp slike løsninger Eurocontrol skisserer i sine manualer. En degradering vil eventuelt måtte publiseres i AIP, og NLF har lagt fram løsningen for både Luftfartstilsynet og Avinor Flysikring for videre vurdering, forteller Laupsa. 

– Prinsippet om at det skulle være felles bruk var helt grunnleggende den gang konseptet med luftsportsområder ble utarbeidet. Forbudet mot samtidig bruk inviterer til ekskludering samt ”konkurranse” og aktivering av mye unødvendig luftrom i tilfelle det skulle bli flyging. Dette er det motsatte av den fleksible sambruk som vi er vant til i luftrom klasse G og som vi jobber for at skal ha størst mulig omfang. Vi håper og tror at de løsningene Eurocontrol har foreslått også kan benyttes i Norge, sier Laupsa. 

Inntil eventuelle endringer er på plass, vil avtalen som nå er inngått gjelde fra 21. juni 2018. 

Avtalen kan lastes ned på lenken nedenfor. 

 

Endring av airwork-områdene
En annen endring som skjer 21. juni er at airwork-området "D2" i området søndre del av Øyeren avvikles og erstattes av "airwork F". Høydene er de samme, men den horisontale utstrekningen er litt modifisert. Følg derfor ekstra godt med på AIP og i navigasjonsappene de nærmeste dagene!