NLF / Forbund / Luftsportstinget og seksjonsmøter 2017
Jon Gunnar Wold

Luftsportstinget og seksjonsmøter 2017

Formell innkalling ble sendt på e-post til klubbene mandag 30. januar 2017. Påmeldingsfristen var fredag 10. mars. Link til påmelding samt praktisk informasjon ble utsendt fra NLF til klubbenes kontaktperson pr. e-post den 15. februar. Mottok ikke klubben din denne informasjonen, tar du kontakt med den respektive fagkontakt for din seksjon så snart som mulig pr. e-post. 

Saksdokumenter

Saksdokumenter til seksjonsmøter og Luftsportstinget finner du nedenfor. I tillegg til saksdokumenter til de respektive seksjonsmøter, så finner du også saksdokumentene til Luftsportstinget:

  • Luftsportstinget 2017
  • Lovendringsforslag
  • Utviklings- og handlingsplan, samt budsjett 2017 – 2019
  • NLFs årsrapport 2015 og 2016

Vi oppfordrer samtlige representanter og observatører om å laste ned alle fem dokumentene (de fire nevnt ovenfor, samt saksdokumenten for din seksjon) og ha disse er tilgjengelig under møtene. Det vil bli lagt opp til at det er tilstrekkelig med skjøteledninger tilgjengelig, for de som trenger det. Vi gjør oppmerksom på at dokumentene ikke vil bli sendt representantene som papirutgave. Det forutsettes at representantene selv medbringer dokumentene elektronisk.

Vi har oppdaget feil i regnskapstallene, dette ble rettet opp i PDF-filen på fredag 24. mars kl. 14:00. De som måtte ha lastet ned årsrapporten før det må laste ned på nytt for å få de korrekte tallene. Vi har nå, 28 mars, også gjort noen andre småkorreksjoner av type rettskriving og tegnsetting. For å ha den helt oppdaterete rapporten bør du laste ned på nytt.  Det er nå også lagt til lenker i innholdsfortegnelsen.
Lenke til høyoppløst versjon (38,5 Mb)

Seksjonsmøte modellfly - ny tid

Seksjonsmøte modellfly vil starte til ny tid kl 09:30 (ikke 10:00). Dersom det er deltakere på modellflys seksjonsmøte som ikke kan stille før kl 10:00, vil evt. vedtakssaker utsettes til kl 10.