NLF / Forbund / Midlertidige restriksjonsområder Stranda og Romsdal
Jostein Tangen

Midlertidige restriksjonsområder Stranda og Romsdal

Restriksjonsområde Romsdal

I perioden 30. august til 25. september etableres det to midlertidige restriksjonsområder i for helikopteroperasjoner i forbindelse med en filminnspilling. 

Restriksjonsområted Stranda er aktivt fra 30. august til 11. september.

Restriksjonsområted Romsdal er aktivt fra 6. september til 11. september.

Flyforbudet gjelder all flyging med bemannede og ubemannede luftfartøy.

Det vises til AIP AIRAC SUP 17/20 samt FOR-2020-08-25-1679.

I forbindelse med høringen kom NLF med innspill på de foreslått områdene og restriksjonsområdene nå er geografisk utformet slik at luftsport skal rammes minst mulig. Blant annet ble den østlige begrensningen for restriksjnsområde Romsdal flyttet slik Romsdalstindene Paragliderklubb skal kunne fly i sitt normale flyområde.

Det er imidlertd mulig å fly i restriksjonsområdene derssom man får skriftlig spesialtillatelse fra Nord Helikopter AS.

Luftfartstilsynet har i samsvar med forskriftens § 4, bedt Nord Helikopter AS så langt det er sikkerhetsmessig forsvarlig og i samsvar med de planlagte operasjoner, å benytte adgangen til å innvilge særskilte tillatelser til flyging, etter søknader om det, for å minske unødvendige konsekvenser av luftromsrestriksjonene.

Søknad om spesialtillatelser kan rettes til nedenstående kontakter.

Alexander Wangberg,  MFO, Nord Helikopter

Telefon: 950 34 681

Lars Mangseth, Ops, Nord Helikopter

Telefon: 922 01 394

Hans Marius Ringdal, MCT, Nord Helikopter

Telefon: 400 93 676

VedleggStørrelse
PDF icon AIP AIRAC SUP 17/20344.7 KB