NLF / Forbund / Nå kan sjøflygerne igjen ta av og lande i Vinje kommune
Anonymous

Nå kan sjøflygerne igjen ta av og lande i Vinje kommune

Nå kan sjøflygerne igjen benytte tre av vannene i Vinje kommune for avgang og landing. Foto: Torkell Sætervadet

Etter full bråstopp for allmennflyging på sjø i Vinje kommune i fjor, har kommunen etter innspill fra NLF og Notodden og Kongsberg Flyklubb nå vedtatt en ny motorferdselforskrift der tre vann kan benyttes av alle. En del andre vann kan benyttes for nærmere angitte formål eller etter søknad.

Vinje kommune er rikt på vakre fjellvann som er populære reisemål for sjøflygere. Noen av vannene brukes dessuten i samband med frakt av vilt under jakt. I en tidligere forskrift hadde Vinje kommune en generell åpning for at man kunne bruke "Møsvatn/Skinnarbu, Ståvatn, Vågslivatn og vatn som ligg under 750 m.o.h." til avgang og landing med sjøfly. Forskriften måtte imidlertid revideres, blant annet fordi motorferdselloven ikke åpner for generelle tillatelser uten nærmere stedsangivelse. 

Ny forskrift kom i 2017, men i den var ikke-ervervsmessig allmennflyging holdt utenfor. Dermed ble det full stopp for sjøflyging med privat fortegn. NLF klaget på saken i fjor sommer, blant annet fordi forbundet ikke var varslet om høringen. Kongsberg og Notodden Flyklubb sendte på sin side et høringssvar, der klubben blant annet pekte på behovet for treningsarenaer. NLF fikk anledning til å legge fram sitt og klubbens syn høsten 2017, og en ny forskrift ble så sendt på høring våren 2018. 

I forslaget la Vinje kommune opp til at tre vann kunne åpnes for allmennflyging, men bare "i samband med opplæring av pilotar". Derfor sendte NLF et nytt innspill, der forbundet peker på at lovgiver i forarbeidene legger opp til at utgangspunktet skal være adgang for alle i tråd med prinsippet om fri allmenn ferdsel. 

Kommunestyret behandlet saken 28. juni, og der ble innspillet tatt i betraktning. Fasit for allmennflygernes del finner vi i § 5 første ledd bokstav e: 

"Ståvatn ved Haukeliseter, Møsvatn ved dammen på Vinje kommune sitt område, samt Lognvikvatn, kan nyttast som landingsplass for alle." 

– Det ble en respektabel del-seier, dette her, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i Norges Luftsportforbund (NLF), som gleder seg over at sjøflygerne nå igjen kan bruke de viktigste vannene til allmennflyging. 

– Saken viser at det nytter å jobbe målrettet og i nært samarbeid mellom lokale klubber og forbundet, legger han til. 

For flyging i forbindelse med jakt – samt etter søknad – er det flere åpninger i forskriften. 

Du kan laste ned den nye forskriften her. Kartene nedenfor er hentet fra Vinje kommunes saksbehandling og viser henholdsvis områdene på Møsvatn og Ståvatn som kan brukes for avgang og landing med sjøfly. I tillegg kan altså Lognvikvatn benyttes av alle. 

Du kan laste ned NLFs klagebrev og høringsinnspill nedenfor.