NLF / Forbund / Nå skal planene om luftsportssenter i Sørum kommune utredes
Jon Gunnar Wold

Nå skal planene om luftsportssenter i Sørum kommune utredes

På luftsportstinget i april i år ble klubbene informert om arbeidet med å anlegge et luftsportsenter på Krokstad i Sørum kommune. Målet er at majoriteten av utøverne i løpet av tre til fem år kan ta i bruk et nytt luftsportanlegg som kan huse alle seksjonene i NLF.

Forprosjektet er godt i gang, og kommunen ser positivt på å utrede planene grundigere. Onsdag 13. september vedtok et flertall i kommunestyret i Sørum å si ja til Norges Luftsportforbunds ønske om å utrede reguleringsplan for et luftsportsenter i Krokstad i Blaker.

Konsekvensutredningen innebærer blant annet grundigere undersøkelser knyttet til støy, naturliv, vann m.m, og skal utføres av Norconsult.

Finansieringen av dette arbeidet dekkes av den såkalte «Fornebupotten» – som er begrenset til å kunne benyttes til grunnleggende infrastruktur for å kompensere for det miljøene mistet da Fornebu ble lagt ned i 1998. Organisasjonene AOPA Norway, EAA 573 og Norges Luftsportforbund har sammen søkt om og fått innvilget et beløp på inntil 4,5 millioner kroner fra Avinor, som er administrator av midlene.

Til slutt vil vi minne om at NLF ønsker alle innspill, kommentarer, meninger og spørsmål publikum og de interesserte i prosjektet måtte ha. Nøl derfor ikke med å ta kontakt, eller benytte spørsmålsskjemaet på nettsiden www.luftsportssenteret.no. Vi gleder oss over engasjementet som prosjektet skaper, og ser frem til fortsettelsen!

Les mer om forprosjektet

Les mer på Flynytt.no