NLF / Forbund / NLFs gullnål til Øystein Heggland
Laupsa John Eirik

NLFs gullnål til Øystein Heggland

Foto: Mikael Aksdal

Øystein Heggland fra Os Aero Klubb ble tildelt NLFs gullnål av NLFs generalsekretær John Eirik Laupsa på den tradisjonsrike julemiddagen som arrangeres av "gamlekara" i klubbhuset på Ulven. Årets arrangement var mandag 3. desember. Øystein begynte med seilflyging i 1970, ganske raskt etter at elevbeviset var på plass ble det flygebevis og i 1974 ble han seilflyinstruktør. Han har vært aktiv fallskjermhopper og har også hatt motorflysertifikat. Det var Øystein som for 15 år siden tok initiativ til å etablere "gamlekara", dette har utvilket seg til en svært viktig møteplass for fly- og luftsportsinteresserte seniorer i Bergens-området. Hver første mandag i måneden er det "stinn brakke" i klubbhuset på Ulven, her er det er faglige innslag av høy kvalitet i tillegg til mye sosialt. Øystein er utnevnt til president i "gamlekara", dette er et livslangt verv. Vi gratulerer med et svært velfortjent hederstegn.