NLF / Forbund / Ny luftromstruktur over Østlandet
Bjarne Andre Myklebust

Ny luftromstruktur over Østlandet

I dag torsdag 7. april blir den nye luftromsstrukturen over Østlandet innført. Alle luftsportsutøvere oppfordres til å sette seg nøye inn i endringene i luftromsstrukturen og hvilke operative konsekvenser endringene vil få.

Endringene skjer i forbindelse med at Avinor innfører det nye innflygingssystemet ”Point Merge System”. De nærmeste dagene vil det bli store restriksjoner i flytrafikken inn og ut av Oslo, se AIP SUP 003/11.

Nærmere detaljer om konsekvensene av luftromsendringene for småflygere og luftsportsutøvere er gjennomgått i siste utgave av artikkelserien ATC Voice i Flynytt. En PDF av denne artikkelen kan man laste ned nedenfor. Nye VFR-kart i målestokk 1:500.000 er sendt ut nå og kan kjøpes på Pilotbutikken i Oslo samt på nett.VedleggStørrelse
PDF icon ATC Voice fra Flynytt6.1 MB