NLF / Forbund / Over en halv milliard tilbakebetales til norsk idrett i momskompensasjon
Laupsa John Eirik

Over en halv milliard tilbakebetales til norsk idrett i momskompensasjon

Penger utbetales til idrettens organisasjonsledd før jul

Penger er på vei til klubber, idrettskretser, særforbund og Norges Idrettsforbund. Les mer her https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/over-en-halv-milliard-tilbakebetal...