NLF / Forbund / Støtteordninger og rabattavtaler som klubbene kan benytte
Arne Mathisen

Støtteordninger og rabattavtaler som klubbene kan benytte

Klubber tilsluttet Norges Luftsportforbund (NLF) har tilgang til de støtteordninger som tilbys frivillige organisasjoner, vesentligst gjennom klubbens medlemskap i Norges Idrettsforbund (NIF). NLF har videre noen fond hvor klubbene kan søke om lån til fly og hangar. NIF har inngått rabattavtaler med leverandører av tjenester som klubbene kan benytte.

En oversikt over tilgjengelige støtteordninger og rabattavtaler for flyreiser, hotellopphold og leiebil kan du finne her!