NLF / Forbund / Tor Schaathun tildelt NLFs sølvmedalje
Jon Gunnar Wold

Tor Schaathun tildelt NLFs sølvmedalje

NLFs president Rolf Liland (til venstre) overrekker NLFs sølvmedalje til Tor Schaathun. Foto: Arild Solbakken

Schaathun var 1. visepresident i NLF i seks år fra 2011-2017. Han var en aktiv pådriver og leder for strategi- og omstillings-prosesser i NLF, inkludert organisasjonsutvikling og rekruttering/ansettelse av ny generalsekretær. 

Tor Schaatun har bidratt med rådgivning til generalsekretær innen utvikling av organisasjon og strategi for effektivisering av forbundets drift. Han har vært sentral i utvikling av forbundets strategi for deltagelse i kommersiell virksomhet, som blant annet resulterte i realisering av forbundets eierandeler i Norsk Aero AS og Luftfartsskolen AS, og hadde en helt avgjørende rolle i forhandlingene om og gjennomføring av, begge de store salgene. Samlet har dette resultert i en betydelig styrking av forbundets egenkapital, og av forbundets økonomiske risikoprofil.

Tor Schaatun har vært en tydelig og klar stemme i Luftsportstyret for å fremme sikkerhet i alle NLFs aktiviteter. Vi gratulerer med vel fortjent utmerkelse!