NLF / Forbund / Tre medlemmer hedret på Motorflyseksjonens fagseminar
Laupsa John Eirik

Tre medlemmer hedret på Motorflyseksjonens fagseminar

Fra venstre Rolf Liland, Bjørn Strøm, Ivar Henriksen, Ove Svalheim og Linda Christine Lilleng.

På Motorflyseksjonens fagseminar på Gardermoen 17. og 18. november ble tre av våre gode tillitsvalgte tildelt velfortjent heder. NLFs president Rolf Liland og Motorflyseksjonens leder Linda Christine Lilleng stod for tildelingene. Bjørn Strøm fra Gjøvik og Toten Flyklubb / Aerobatics Club of Norway ble tildelt NLFs sølvmedalje. Ove Svalheim fra Fjordane Flyklubb og Ivar Henriksen fra Bergen Aero Klubb ble tildelt NLFs gullnål.