NLF / Forbund / Ureglementert frekvensbruk i Norge
Jon Gunnar Wold

Ureglementert frekvensbruk i Norge

Det har vært problemer i Europa med at frekvenser som er avsatt til datalink-kommunikasjon i luftfarten brukes til talekommunikasjon fra fly. Nå har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) på oppdrag fra Luftfartstilsynet avdekket at slik bruk også har forekommet i Norge. Luftfartstilsynet vet ikke hvem som har vært bruker i aktuell periode, men ønsker å nå ut med informasjon til brukerne om at dette ikke er tillatt. NLF finner det derfor nødvendig å minne om at radiotrafikk i frekvensområdet 136.700-136.975 MHz ikke skal brukes til talekommunikasjon, men er ifølge EUR Frequency Management Manual – ICAO EUR DOC 011 avsatt til «air-ground data link communication». 

Luftfartstilsynet vil i samarbeid med NKOM vil fortsette å monitorere det aeronautiske frekvensbånd, og om nødvendig aksjonere mot ulovlig bruk.