NLF / Forbund / Vi søker prosjektansvarlig – Flytjeneste, flyskole og sikkerhetssystemer
Jon Gunnar Wold

Vi søker prosjektansvarlig – Flytjeneste, flyskole og sikkerhetssystemer

Norges Luftsportforbund (NLF) er et særforbund tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) og organiserer følgende idretter under fellesbetegnelsen luftsport: Fallskjermhopping, hanggliding, paragliding, seilflyging, motorflyging, mikroflyging, modellflyging og flyging med varmluftballonger. NLF har 250 tilsluttede klubber over hele landet med til sammen ca 19 000 medlemskap. NLF har også en frivillig søk- og redningstjeneste (NAK Flytjeneste). Nå søker NLF etter

Prosjektansvarlig –  Flytjeneste, flyskole og sikkerhetssystemer

NLF utarbeider for tiden nye systemer for flere av virksomhetene knyttet til tre av luftsportsgrenene. Gjennom de neste 18 månedene skal organisasjonen utvikle et nytt sikkerhetssystem for flytjenesten (NAK Flytjeneste), nye skolehåndbøker skal innføres i NLFs motorflyskoler og et nytt rapporteringssystem skal innarbeides i alle motor-, mikro- og seilflyaktiviteter.

Prosjektansvarlig skal på basis av dagens håndbok for flytjenesten bygge opp et sikkerhetssystem tilpasset kommende endringer i regelverket og en modernisering av driften. Prosjektansvarlig skal videre bistå i integreringen av nye skolehåndbøker i flyskolene som driftes av NLFs klubber, og det skal tilbys og innarbeides digitale læringsplattformer. Det nye rapporteringssystemet skal dessuten promoteres og integreres i klubbenes og organisasjonens drift.

Stillingens omfang er 100 prosent, og engasjementet har en varighet på 18 måneder med mulighet for forlengelse.

Norges Luftsportforbund ser etter følgende kvalifikasjoner:

  • Kunnskap om luftfart og allmennflyging
  • Flyinstruktørkompetanse på motorfly (kandidaten bør ha eller tidligere ha hatt flyinstruktørrettighet)
  • Kunnskap om og interesse for elektroniske læremidler
  • Generelt gode datakunnskaper, herunder erfaring med publiseringsløsninger
  • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Erfaring fra NAK Flytjeneste er en fordel, men ingen forutsetning for å søke på stillingen.

For stillingen tilbyr vi:

  • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
  • God kollektiv pensjonsforsikring
  • Arbeidssted i NLFs lokaler

Stillingen har en gjensidig prøvetid på seks måneder.

Søknad med vedlagt CV sendes senest 10. april 2018 til:

Norges Luftsportforbund
Møllergata 39
0179 OSLO

kan også sendes elektronisk til post@nlf.no. Eventuelle spørsmål om stillingen kan sendes til samme e-postadresse.