Buzz Z4 xs tilsalgs

NLF / Forum / Buzz Z4 xs tilsalgs
Forum: 

Kjøpt i juni 2014  55-70 kg 

Flydd 81 turer 63 timer. Ingen skader.

Pris 14.000 kr

toneerdal@hotmail.com

988 60 104