LS10-st motorseilfly til leie

NLF / Forum / LS10-st motorseilfly til leie
Forum: 

LN-GEI, LS10-st enseters motorseilfly (self-sustainer = "turbo") med flaps, til leie for kortere eller lengre perioder.

18 m / 15 m vingespenn, bygget 2009, topp ytelser, topp tilstand. ARC gyldig til mars 2013. Stasjonert på Starmoen.

Jeg har dessverre ikke anledning til å bruke seilflyet selv i 2012.

Meget godt utstyrt, bl.a.:

- LX7007 el-vario/seilflycomputer

- AR4201 com-radio

- Garrecht VT-01 mode-S transponder

- Backup-logger og Ipaq m/ WinPilot luftromsdisplay & moving map

- ACK E-04 405MHz nødpeilesender

- Elektrisk myggskraper

- Strong fallskjerm

- NoAH airbag ("fattigmanns katapultsete")

- Cobra tilhenger, vannfyllingsutstyr, Jaxida vinge-/kropps-trekk

Kontakt meg på telefon 90150885, eller e-mail: geir.raudsandmoen(at)nammo.com

Hvis interessert, vennligst svar innen 28 juni.

Geir Raudsandmoen