NLF / Hangglidingparagliding / Hang og Paraglider seksjonen søker etter ny ungdomsrepresentant
Erland Åmot

Hang og Paraglider seksjonen søker etter ny ungdomsrepresentant

Representanten skal være et talerør og arbeide med å fremme interessene og meningene til våre unge piloter i seksjonen. Ved å være en del av NLF sitt ungdomsutvalg og delta i seksjonstyrets møter vil du ha innflytelse på hvordan seksjonen og NLF arbeider.

Krav:

- Må være medlem i HP sekjsonen.

- Være engasjert og ha et ønske om å bidra.

- Minst 15 år og maks 25 år.

 

Oppgaver: 

- Forberede seg og delta på møter i ungdomsutvalget, 2-4 møter årlig.

- Mulighet til å delta på styremøter i HP seksjonen, men uten stemmerett. Seksjonsstyret avholder ca. 5-6                                  

  møter i løpet av året og disse avholdes i Oslo, men man kan delta på Skype. 

- Årlig bidra til å arrangere ungdomsuka for HP-sekjsonens piloter mellom 15 og 25 år.

 

Fordeler:

- Lisens og forsikring blir dekket av seksjonen.

 

 

For spørsmål om vervet ta kontakt med Tom Brien: tom.brien@nlf.no / telefon 481 49 500

For info om ungdomsutvalget følg linken: http://nlf.no/ungdomsutvalget/ungdomsutvalget