NLF / Info / Luftsportstinget og seksjonsmøter 2011

Luftsportstinget og seksjonsmøter 2011

Luftsportstinget er forbundets høyeste organ og avholdes hvert annet år. I tilknytning til Luftsportstinget avholdes seksjonene sine seksjonsmøter.

Seksjonsmøtene ble avholdt lørdag 2. og Luftsportstinget søndag 3. april 2011 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.