Bli mikroflyger!

Opplev friheten og enkelheten ved mikroflyging

Bli mikroflyger
NLF

Innkalling til seksjonsmøter og luftsportsting i 2019

Sted: Clarion Hotel Air, Sola

Program

Lørdag 6. april

NLF

NLF mener Sørum eller Eggemoen må bli den nye løsningen for småflytrafikken i Oslo-området. NLF ber også om at staten bidrar til å etablere et senter for utvikling av elektrisk luftfart på den nye flyplassen.

Aktivitet med ditt/deres mikrofly for året 2018 skal registreres av eier ved årsslutt. Husk å kun bruke BLOKKBOKSTAVER og nærmeste hele timer, ikke noe komma eller kolon. Fristen for innrapporteringen er 31.

Som de fleste er kjent med byttet NLF leverandør av den kollektive ansvars- og seteforsikringen på mikroflyene fra 1. juli 2018. NLF har i samråd med denne leverandøren kommet fram til at vi avslutter avtalen fra og med 1. februar 2019. Fra 1.

Vi har en spennende tid foran oss med utsikter til oppgradering av mange av våre moderne mikrofly, og et enda bedre opplæringstilbud som gir full kompetanse til de samme operasjoner alle andre sivile fly trenger for å ferdes sikkert og profesjonelt i kontrollert luftrom, og over landgrensene.

Luftfartstilsynet har utarbeidet en informativ veileder om vinterflyging.

Tittel Dato Klubb
Sikkerhetsseminar for flyoppvisning 2019 22.02-2019 to 24.02-2019
GA-konferansen 16.03-2019
Sun 'n Fun 02.04-2019 to 07.04-2019
AERO 2019 10.04-2019 to 13.04-2019
Luftsportsuka 15.08-2019 to 18.08-2019
Flydag, Land Flyklubb 31.08-2019 Land Flyklubb