NLF / Mikrofly / Nødskjerm (BRS)
Pål S. Vindfallet

Nødskjerm (BRS)

Enkelte sportsfly er utstyrt med nødskjerminstallasjon hvor utløsermekanismen er ved en pyroteknisk ladning.

Sportsfly med slik installasjon skal være merket med et fareskilt.

Det er under utarbeidelse tre nye merker som skal sendes ut til eiere av sportsfly som har nødskjerm montert.

Denne siden vil bli oppdatert så snart de nye merkene foreligger, og vil omhandle informasjon til eiere og brukere av sportsfly, samt eksterne som har behov for informasjonen».