NLF / Mikrofly / Føringer for Sikkerhetsmøter
Roger Holm

Føringer for Sikkerhetsmøter

Flytryggingskomitéen (FTK) kommer hvert år med føringer til temaer som skal brukes i klubbenes sikkerhetsmøter. Temaene velges ut fra hendelsesrapporter, granskninger, reaksjoner i miljøet, potensielle risiko-områder etc. Vi tar også signaler fra andre miljøer som vi kan sammenligne oss med - nasjonalt og internasjonalt. For 2017 har klubbene fått materiellet tilsendt, og føringen for dette ligger under FLYTRYGGING på «Føringer for Sikkerhetsmøter»