NLF / Mikrofly / Fornyelse av flygetillatelse på mikrofly
Bjarne Andre Myklebust

Fornyelse av flygetillatelse på mikrofly

Vi nærmer oss nå den virkelige aktive delen av sesongen. Da finner mange ut at de må foreta årlig ettersyn på sitt mikrofly, for deretter å kontakte en besiktningsmann som kan gjennomføre den årlige besiktningen. Mange har dårlig tid, og ytrer et ønske om å få fornyet flygetillatelsen, nærmest på dagen.. Dette lar seg dessverre ikke alltid ordne.

Jeg anmoder alle om å planlegge vedlikeholdet på sitt mikrofly på en slik måte at man unngår å komme i en ”skvis”. Som med flyging ellers, så er planlegging alfa og omega. Planlegg derfor årlig ettersyn i god tid, og få en besiktningsmann til å gjennomføre den årlige besiktningen med nok tidsmargin til at flygetillatelsen kan bli fornyet i god tid før den utløper. Husk, årlig besiktning kan gjennomføres inntil tre (3) måneder før utløp av flygetillatelsens gyldighetstid, og man får samme utløpsdato året etter ved fornyelse. Så, det er ingen hensikt å sitte og vente på at tiden renner ut..

Med vennlig hilsen
Tom Bjerke
Avdelings- og fagsjef, Mikroflyseksjonen
Norges Luftsportforbund (NLF) / Norwegian Air Sports Federation
NLF CAMO
+ 47 99 54 51 19

tom.bjerke@nlf.no

www.nlf.no