NLF / Mikrofly / Langtidsplan for mikroflyseksjonen 2013 - 2015
Kåre Halmeid-Østerud

Langtidsplan for mikroflyseksjonen 2013 - 2015

Langtidsplan for mikroflyseksjonen 2013 - 2015 finner du her. Dette dokumentet legger føringer for seksjonens arbeide de neste to årene.