NLF / Mikrofly / Nyheter

I disse dager gjennomføres det årsmøter i klubbene.

Vi ber klubbene, ved de såkalte "klubbarkivarene" om å oppdatere ny styresammensetning i NLFs database, MeLWin (Medlems- og Lisenssystem for Windows).

Det er fint om dette gjøres rett etter at klubben har avholdt årsmøte i 2014.

På forhånd takk for hjelpen!

Mikroflyseksjonen/NLF ved OPS & opplæringskomiteen innbyr til instruktørkurs for mikroflygere.

Tid og sted: 24. – 27. april 2014, NLFs lokaler, Møllergata 39, Oslo.

De fleste klubber har nå rapportert inn aktiviteten for 2013, men fortsatt mangler det noen innrapporteringer !

Absolutt siste frist for innrapportering er fredag 14. februar!

Terminlista for mikroflyseksjonen i år er satt på plass, og vi har så vidt startet utfyllingen. Det vil komme mye mer etter hvert, så hold øye med den.

De fleste klubbene har nå rapportert inn aktiviteten i klubben for året 2013.

Nils Magne Gilje har nettopp fylt 70 år! Han fikk en hilsen fra hele styret i Mikroflyseksjonen, som ble overrakt av Odd-Tore Ohnstad på den store dagen. Nils Magne har i mange år jobbet i en rekke posisjoner i NAK-NLF, og har hatt verv helt oppe på visepresident-nivå.

Protokoll fra Styremøte Nr 1 2014 i Mikroflyseksjonen er lagt ut Dokumenter => Styreprotokoller 2012 -

Vi har blitt varslet om at det blir endringer i våre forsikringsavtaler, og at det går mot bytte av selskap. Saken er under arbeid i seksjonene og NLF, og vi kommer med konkret informasjon til våre medlemmer når tiden er inne.

Flyger, flykonstruktør, og mikroflyentusiast Georg Fiske er død. Georg døde den 24. desember 2013. Begravelse finner sted den 7. januar 2014, fra Mo kirke i Øvre-Surnadal.