NLF / Mikrofly / PFLY utvides til mikro som en prøveordning
Torkell

PFLY utvides til mikro som en prøveordning

PFLY-kortet ble introdusert for motorflygere i 2014. Nå åpnes en prøveordning for mikroflygere. Foto: Torkell Sætervadet

20. april innfører Avinor en prøveordning for 2018 som innebærer at innehavere av gyldig mikroflybevis samt kompetansebevis for PFLY kan søke om Avinors PFLY-kort. Kortet gir mulighet for å lande og ta av på en rekke flyplasser utenom åpningstid på de vilkårene som framkommer nedenfor.

NLF understreker at bruk av ordningen utenfor eller på tvers av de rammene som framkommer nedenfor kan føre til inndragning av PFLY-kort og sette hele ordningen i fare!

Hvem ordningen omfatter

Alle innehavere av gyldig flysertifikat (LAPL/PPL eller høyere nivå), eller flyvebevis for mikrofly samt attestert kunnskapsbevis utgitt av Norges Luftsportforbund for gjennomført tilleggsopplæring for PFLY-tillatelse.

 

Hvilke lufthavner ordningen omfatter

PFLY er en autorisasjon for tilgang til flyside utenfor kunngjort åpningstid ved noen av Avinors lufthavner. Følgende lufthavner omfattes av ordningen:

ENAL

ENCN

ENHK

ENML

ENRM

ENSK

ENAT

ENEV

ENHV

ENMS

ENRO

ENSR

ENBL

ENFG

ENKB

ENNA

ENRS

ENSS

ENBN

ENFL

ENKR

ENNM

ENSD

ENST

ENBS

ENHD

ENLK

ENOV

ENSH

ENTC

ENBV

ENHF

ENMH

ENRA

ENSG

ENVD

 

Hvilke lufthavner ordningen ikke omfatter

Avtalen gjelder ikke for flyplasser eiet av Forsvaret: ENBO, ENAN, ENDU

Avtalen gjelder ikke for ENSB, ENVR, ENGM, ENBR, ENZV, ENVA

 

Tidsrom

Ordningen er begrenset til VFR i dagslys, utenfor publisert åpningstid i tidsrommet 07:00 – 23:00 lokal tid. VFR natt og IFR er ikke tillatt.

 

Ansvar
Fartøysjefen har det hele og fulle ansvaret ved bruk av lufthavner utenfor åpningstiden Flyplassene er ubemannet utenfor publisert åpningstid, og fartøysjef bærer alt ansvar for at flygningen foregår på en betryggende måte, jfr. BSL D 1-2 § 4-1. Fartøysjef er ansvarlig for å kontrollere eventuelle særskilte retningslinjer for den enkelte flyplass, REF AD 2 ENxx. Fartøysjefen er ansvarlig for at reiseplan blir sendt, jfr. BSL F 1-1 kapittel II § 2-19.

 

Luftfartøyets begrensninger

Luftfartøy med maksimal avgangsvekt (MTOM) 2.730 kg og maksimalt ni passasjerseter.

 

Flygingens art

Ordningen omfatter kun private, ikke-ervervsmessige og ikke-kommersielle flygninger/operasjoner.

 

Service/tilbud

Lufthavnene er kunngjort stengt når tilbudet er aktivt, så Avinor ikke har noen tilbud til denne trafikken i form av f.eks. fuelling og de-iceing.

 

Avgifter

Det finnes ingen servicetilbud utenfor åpningstiden, så bruken belastes ikke med luftfartsavgifter.

 

Regler for pilot:

 • Flygeren skal bruke radio og sende blindt før han/hun entrer flyplassens kontrollsone eller trafikkinformasjonssone.
 • Flygeren skal sende blindt underveis som på en vanlig ubemannet plass og bruke blindsendinger aktivt under flyging og på bakken
 • Flygeren skal bruke radio til å sende blindt også når banen entres og ved avgang
 • Blindsendingen skal foregå på TWR frekvens
 • Flygeren er pliktig til å forvisse seg om at bruken kan foregå på en betryggende måte, for eksempel ved å gjennomføre en overflyging før landing
 • Flygeren skal fly på en slik måte at støybelastningen minimaliseres, og vise hensyn og respekt for flyplassen og naboene.
 • Flygeren skal vise hensyn til kommersiell trafikk, ikke minst kommersielle fartøy på bakken.
 • Flygeren skal være observant, ha øynene på utsiden av flyet og utvise godt flygerskjønn!
 • Flygeren skal unngå landing og avgang tett opp til lufthavnas åpnings- eller stengetid
 • Flygeren skal lukke Flyveplanen når flyvningen er over, for å unngå unødvendig merarbeid på kontrollsentralene.
 • Flygeren skal bidra til at ordningen øker sikkerheten
 • Parkering på flyplassen må være avtalt på forhånd

Ved sin kvittering nedenfor bekrefter mottakeren at han/hun er kjent med de publiserte begrensingene som gjelder for denne ordningen, samt de spesielle forholdsregler som fremgår av www.avinor.no og dette dokumentet. Videre bekrefter mottakeren at han/hun er kjent med reglene for ferdsel på flyside og har fremlagt enten

 • gyldig flysertifikat LAPL/PPL eller høyere nivå, eller
 • flygebevis for mikrofly samt attestert kunnskapsbevis utgitt av Norges Luftsportforbund for gjennomført tilleggsopplæring for PFLY-tillatelse

Denne kvitteringen bekrefter at Avinor og mottakeren har inngått en generell avtale om bruk av lufthavnene utenfor åpningstid i henhold til BSL D 1-2 punkt 4-2.

 

Hvordan fås kompetansebevis for PFLY?

Kompetansebevis for PFLY fås ved å tilfredsstille disse tre modulene med i alt åtte punkter:

 • Inneha gyldig flytelefonistsertifikat og språkprøve
 • Inneha kunnskaper om NOTAM, reiseplan, innflygings- og flyplasskart, innflygingsprosedyrer, skilt og merking på en flyplass, og Avinors PFLY-bestemmelser. Kunnskapene skal verifiseres med en bestått teoriprøve
 • Gjennomføring av flytur til en AFIS-plass eller en kontrollert flyplass i åpningstiden med instruktør, hvor kandidaten skal ha gjort seg kjent med forholdene på flyplassen
 • Kandidater som trenger opplæring og trening for å oppfylle kunnskapskravet, skal gjennomføre dette i klubbregi, enten i form av klasseromskurs eller et e-læringskurs godkjent av NLF.

Kompetansebeviset utstedes av NLF på basis av et skjema som signeres av en eksaminator (IK-1e). En oversikt over eksaminatorer finner du her:

http://nlf.no/mikrofly/mikro-eksaminatorer-ik-1e

Kompetansebeviset kan innen kort tid også utstedes elektronisk og vil da finnes i Min idrett (app eller nettportal). Eksaminator som har gjennomgått opplæring i Min idrett, vil kunne utstede beviset direkte.

Skjema for utstedelse på papir innehas eksaminator. 

Følgende arbeidsflyt gjelder for utstedelse av kompetansebevis of PFLY-kort.

Avinors brukerveiledning for søknad finner du her