NLF / Mikrofly / Revisjon av mikroflyklubber
Roger Holm

Revisjon av mikroflyklubber

Revisjon av mikroflyklubber - 2018

For i år benyttes to revisjonsdokumenter, som ligger som vedlegg til MFHB kapittel 01, pkt 1.2:

Vedlegg 1.1 Veiledning for klubben
Denne inneholder søknadsskjema om 1 års skoletillatelse.

Vedlegg 1.2 Skjema for årlig revisjon av mikroflyklubber
LArkiveres i klubben (i like år '18, '20, '22osv).

---------------------------------------------------------------

Vedlegg 1.3 Veiledning for Teknisk besiktningsmann (2017)