NLF / Modellfly / Droneforsikring og RO1
Jon Gunnar Wold

Droneforsikring og RO1

Hva er en drone?
Ubemannede luftfartøy kalles ofte ”droner” Det korrekte begrepet som benyttes i lovverket er ”luftfartøy uten fører ombord”. Her finner du info om hva som skiller luftfartøy uten fører ombord og modellfly.

Kan jeg ta oppdrag med mitt modellfly?
For å fly for andre formål enn sport og/eller rekreasjon, må du deklarere RO1 hos Luftfartstilsynet og ha en forsikring som er iht. EC785/2004. 

Kan jeg fly FPV utenfor synsvidde?
Som modellflyger og medlem i NLF kan du fly FPV uten utkikksperson under visse forutsetninger. Disse finner du i Modellflyhåndboka sammen med alle andre regler du som medlem plikter å følge.

Forsikring
For all flyging for sport og rekreasjon, er du som medlem av NLF modellflyseksjonen dekket av vår kollektive ansvarsforsikring, som er obligatorisk og dermed inkludert i medlemskapet.  Vi tilbyr i samarbeid med forsikringsselskapet W.R Berkley våre medlemmer å kjøpe en tilleggsforsikring for ubemannet luftfart, en såkalt RO1-forsikring. Den forutsetter at du er medlem, og innehar gyldig flygebevis for modellfly klasse A utstedt av NLF eller at du har bestått droneeksamen hos en trafikkstasjon. Her ser du en oversikt over våre forsikringer, hva de koster og hva de dekker.

Jeg ønsker ikke medlemskap, kun forsikring
NLF er ikke et forsikringsselskap som kan selge deg en personlig forsikring. Våre forsikringer er utelukkende kollektive ordninger for våre egne medlemmer. Ønsker du ikke medlemskap må du kjøpe forsikring selv, fra spesialiserte luftfartsassurandører.

Kan firma kjøpe RO1-forsikring av NLF?
Nei, vi tilbyr kun forsikring til privatpersoner eller enkeltmannsforetak som har personlig medlemskap i NLF. Kontakt UAS Norway.

Hvordan kan jeg ta A-bevis?
Krav til modellflybevis er en del av vårt sikkerhetssystem og opplæringsprogram "Modellflyhåndboka". Den finner du her. 
NB:  oppflyging til A-bevis skal skje med en farkost som er omfattet av krav til A-bevis, dvs. over 1 kg, eller helikopter med rotordiameter større enn 650 mm. 

Hvordan bli medlem?
Du melder deg inn i Min idrett. Info her. 
Pris på medlemskap er avhengig av hvilken klubb du velger og din alder. Medlemskap gjelder fra kontingenten er betalt, og til 31/12 samme år. Ved innmelding etter 1. November gjelder medlemskapet for hele påfølgende år. Medlemskap i modellflyseksjonen er inkludert gratis ansvarsforsikring for rekreativ flyging, og medlemsbladet Modellfly Informasjon.

Hvordan søker jeg om RO-tillatelse?
Du behøver kun å deklarere RO1 som er en enkel registrering. Skal du fly RO2 og RO3 må du søke her.

Kan NLF hjelpe meg med søknad til Luftfartstilsynet?
Nei. NLF organiserer ikke ubemannet luftfart, og aktiviteten som foregår i tilsluttede klubber er utelukkende modellflyging for sport og rekreasjon. Enhver flyging som gjøres for nytte- eller kommersielle formål er pilotens eget personlige ansvar. Det er KUN Luftfartstilsynet som kan ta i mot og evt. godkjenne søknader om RO-tillatelse.

Trenger jeg tillatelse for foto/video fra lufta?
Nei. Tidligere måtte man ha tillatelse fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, men det er nå deregulert. 

Er det lov å filme/fotografere uten å deklarere RO1?
Ja. Film og foto fra lufta for egen nytte er modellflyging, og krever ingen tillatelse fra NLF eller Luftfartstilsynet, og heller ingen egen forsikring. Kos deg med din kameramodell, men ikke selg bilder eller film til media, eller gjør oppdrag for andre.

Jeg har flere spørsmål – hvordan få svar?
Vi anbefaler at du er aktiv i klubbmiljøet, og involverer de fagpersoner klubben har. Har ikke klubben svar, er du er velkommen til å kontakte NLF. Grunnet mange henvendelser vil vi prioritere å besvare spørsmål fra instruktører, klubber og øvrige medlemmer, så vær vennlig å oppgi ditt NLF medlemsnummer ved henvendelse. Vi foretrekker å svare på e-post, da får vi besvart henvendelsene i rekkefølge, og kan legge ved lenker til relevant informasjon. Vår adresse er post@nlf.no

Les mer: 

Lovdata: Forskrift om luftfartøy uten fører ombord
Luftfartstilsynet: Hovedtrekkene i forskriften for modellfly og luftfartøy som ikke har fører ombord