NLF / Modellfly / Langtidsplan og handlingsplan
Jon Gunnar Wold

Langtidsplan og handlingsplan

Modellflyseksjonens langtidsplan som vedtatt på Seksjonsmøtet 2015 kan lastes ned her. Seksjonenes langtidsplaner er vedlegg til NLFs sentrale langtidsplan, og inneholder spesifikke planer for Seksjonen.  Langtidsplanen revideres av det sittende styret, og godkjennes av seksjonsmøtet. 
Handlingsplanen er styrets arbeidsdokument med aksjonspunkter avledet fra handlingsplanen.