NLF / Modellfly / Ny luftfartslov i USA - med særbehandling av modellfly
Jon Gunnar Wold

Ny luftfartslov i USA - med særbehandling av modellfly

Det amerikanske føderale luftfartstilsynet FAA står overfor en gedigen omstrukturering, hvor luftromsbestemmelser skal kunne ta høyde for utstrakt bruk av ubemannede luftfartøyer. Fremtidens luftrom skal ha større fokus på automatisk deteksjon UAS’er i mellom, i mye større grad enn dagens kontrollerte luftrom hvor flygelederne må holde flyene fra hverandre manuelt.

Det amerikanske Modellflyforbundet AMA, med sine 143.000 medlemmer, så til sin forferdelse at de nye føderale luftromslovene inkluderte modellfly i sin definisjon av UAS. De nye foreslåtte reglene for UAS-operasjoner i amerikansk luftrom ville gjøre det praktisk umulig å fortsette modellflyvirksomhet i USA i sin nåværende form. Gjennom intens lobbyvirksomhet, som inkluderte 90.000 (!) brev sendt fra  AMAs enkeltmedlemmer til sine folkevalgte, og en egen komité i AMA som har jobbet med dette, så fikk de til noe ganske enestående.

Den nye loven, “FAA Modernization and reform act of 2012”, har en egen seksjon som ikke bare omhandler modellfly spesielt, men som i praksis fritar modellfly fra all fremtidig lovgivning FAA matte finne på å foreslå for UAS! “Section 336, special rule for model aircraft” sier følgende:

[…]the Administrator of the Federal Aviation Administration may not promulgate any rule
or regulation regarding a model aircraft, or an aircraft being developed as a
model aircraft, if--
(1) the aircraft is flown strictly for hobby or recreational use;
(2) the aircraft is operated in accordance with a community-based set of safety
guidelines and within the programming of a nationwide community-based
organization; […]


Det følger flere definisjoner med blant annet en maks. vekt for modellene (opp til 55 lbs) og et par andre punkter som går på sikker flyging overfor andre luftfartøy, men definisjonen er likevel intet mindre enn spektakulær.

Bob Brown, president for AMA, sier til medlemsbladet sitt at “This is a major victory for AMA, aeromodelling and common sense!” AMA har I denne prosessen fokusert meget hardt på sitt innarbeidede sikkerhetssystem for modellfly (AMA safety code) og det faktum at modellflyging i USA har hatt få eller ingen ulykker.

Har kjempet mot både myndighetene og opinionen

AMA har også slått hardt tilbake på påstander om at modellfly kan brukes av terrorister. Blant annet den store avisen LA times hevdet dette på lederplass, men slike påstander har blitt kontant tilbakevist av AMA. Det gjelder å være helt konsekvent på at modellfly fløyet for rekreasjon og hobby overhodet ikke har noe å gjøre med droner eller ubemannede luftfartøyer.

Rob Brown skrev i sitt tilsvar: “Model aviation has existed in this country longer than manned flight itself. […] Our safety programming, which our members operate within and
self-police, has resulted in aeromodelers being one of the safest, if not the safest, group of all that use the National Airspace System”.

Den nye luftfartsloven, med det viktige tillegget seksjon 336, ble vedtatt av kongressen i USA 6. februar, og loven ble signert av president Barack Obama 14. februar i år. Hele seksjon 336 av den nye loven kan leses på  www.modelaircraft.org/files/HR658_020112.pdf og prosessen frem til ny lovgivning er godt dokumentert på AMAs blogg, gå til www.modelaircraft.org for å lese mer.