NLF / Motorfly / Aktiviteter
Tittel Dato Seksjon Klubb
Akroteorikurs i Nedre Romerike Flyklubb 01.02-2020 to 02.02-2020 Motorfly Nedre Romerike Flyklubb
Felles flyteknisk seminar for motor-, seil- og sportsfly 07.02-2020 to 09.02-2020 Mikrofly, Motorfly, NLF Camo, Norges Luftsportforbund, Seilfly, Sportsfly