NLF / Motorfly / Avinor innfører parkeringsavgift -Luftsporten unntatt!
George Lundberg

Avinor innfører parkeringsavgift -Luftsporten unntatt!

www.origo.no

NLF har den siste tiden hatt dialog med Avinor i forbindelse med innføringen av parkeringsavgift på Avinors lufthavner. Luftsportsutøvere har fått unntak fra parkeringsavgiften.

AIC A 08/12 presiserer at luftsportsutøvere i regi av NLF er unntatt parkeringsavgift på Avinors lufthavner. Dette omfatter at alle klubbfly og flyklubbmedlemmer som flyr i ikke-ervervsmessig tjeneste med fly inntil 2730Kg blir unntatt parkeringsavgift.

Avinor sender med dette et viktig signal om hensynet til den ideelle virksomheten som bedrives i flyklubbene og luftsportens samfunnsnytte. NLF er godt fornøyd med løsningen og dialogen med Avinor i saken. Vernet om luftsportsutøvere og frivillig innsats er viktig for å sikre vilkårene for klubbvirksomheten tilknyttet NLF. Et viktig poeng for NLF i dialogen med Avinor har vært at man slipper å bli "straffet" dersom man er uheldig med været og må la flyet stå igjen mens man er på tur. Med dette unngår man ytterligere press til å fortsette flyging i dårlig vær. AIC A08/12 er vedlagt nedenfor.

"Det er bedre å være på bakken og lengte etter å fly, enn å være i flyet og lengte etter å være på bakken!"