NLF / Motorfly / Bjarne Eskestrand får NAKs sølvmedalje med diplom
Torkell

Bjarne Eskestrand får NAKs sølvmedalje med diplom

Bjarne Eskestrand. Foto: via Kent Sviggum

Bjarne Eskestrand fra Bergen Aero Klubb ble 29. mars 2011 tildelt NAKs sølvmedalje med diplom som er Norges Luftsportforbunds nest høyeste utmerkelse. Utmerkelsen tildeles norske og utenlandske statsborgere som på en særlig fortjenestefull måte har støttet Norges Luftsportforbund eller forbundets arbeid.

– Jeg har i dag den glede å kunne tildele en av de tilstedeværende her Norsk Aero Klubbs sølvmedalje som er forbundets nest høyeste utmerkelse. Vedkommende som skal få sølvmedaljen i dag er født i 1931 og oppvokst i Sogndal, men har bodd store deler av sitt voksne liv i Bergen. Han er medlem av Bergen Aero Klubb, noe han har vært i mer enn 50 år, sa president i Norges Luftsportforbund, Arild Solbakken, under tildelingen.

- Han er utdannet jagerflyger fra Luftforsvarets Flygeskole og med videreutdanning fra diverse flyskoler i USA og ble i 1954 tildelt ”vingen”. I Texas fikk han trening som bombeflyger på flytypen T-33 og i Arizona på F-84 Thunderjet. Da det var vanskelig å få flygerjobb i Norge, begynte han like godt på en ny utdanning og ble tannlege – et yrke han praktiserte til han var over 70 år. Mottakeren av medaljen har fungert som instruktør og skolesjef her i Bergen Aero Klubb i de siste 45 årene. I denne perioden har han utdannet mer enn 500 flygere, og det sies at han er den som har hatt flest landinger på Flesland, fortsatte Solbakken.

– Med sin faglige kunnskap og tyngde har han høstet stor respekt også utenfor Bergen Aero Klubb. Han har ledet skolen og instruktørstaben i klubben på en fremragende måte og han har vært en sterk bidragsyter til å skape positive holdninger i miljøet! Han er æresmedlem av Bergen Aero Klubb og har tidligere mottatt NAKs gullnål. Det er med stor glede jeg kan tildele NAKs sølvmedalje med diplom til en meget fortjent mottaker, Bjarne Eskestrand, sa Solbakken.  

NLFs hederstegn

Styret i Norges Luftsportsforbund forestår tildeling av Norsk Aero Klubbs hederstegn til medlemmer eller ikke medlemmer og/eller organisasjoner som ved fremragende arbeid gjennom mange år, eller for enestående enkeltbedrifter, har vært med på å fremme forbundets sak. Det kan utdeles tre grader av hederstegn; NAKs gullmedalje, NAKs sølvmedalje og NAKs gullnål. I tillegg utdeles det seksjonshederstegn. Norsk Aero Klubbs sølvmedalje med diplom tildeles norske og utenlandske statsborgere som på en særlig fortjenestefull måte har støttet Norges Luftsportforbund eller forbundets arbeid. Sølvmedaljen utdeles kun for innstas gjennom flere år, og ikke for enkeltbedrifter. Sølvmedaljen kan ikke utdeles post mortem.”

Forslag til hederstegn kan fremmes av enkeltpersoner, klubbstyrer, seksjonsstyrer eller forbundsstyret. En egen hederstegnskomité, oppnevnt av forbundsstyret, får seg forelagt alle forslag om tildelinger til behandling. Forbundsstyret vedtar tildelinger etter innstillinger fra hederstegnskomiteen.