NLF / Motorfly / Nyheter
NLF

Med et bidrag på hele 800.000 kroner fra Harald Krogs Minnefond til flytryggingsprosjektet «Stick & Rudder», skal Norges Luftsportforbund (NLF) gjennomføre tiltaket på våren og forsommeren i 2013. Kjernen i prosjektet er en turné hvor to instruktører som kommer i hvert sitt fly og vil gi luftsportsutøverne tilbud om mengdetrening til langt under kostpris.

NLF

Arild Solbakken har meddelt valgkomiteen at han etter grundige overveielser har kommet frem til at han må trekke seg som kandidat til presidentvervet ved valget på Luftsportstinget 7. april, av personlige grunner. Etter en totalvurdering av nye utfordringer hos hans arbeidsgiver og de utfordringer NLF står overfor, er det blitt klart for han at dette ikke er forenlig med vervet som president i NLF.

Sikkerhets og Utdanningskomiteens bulletenger er et tilbud til motorflygerne tilknyttet NLF. De tar opp sikkerhets eller utdanningsrelaterte temaer med tanke på å øke flysikkerheten. De vil bli sendt ut på e-post mellom utgivelsene av Flynytt.

NLF

Innkalling til seksjonsmøtene og Luftsportstinget som avholdes på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen, lørdag 6. og søndag 7. april, er sendt klubbene som e-post. Påmelding til møtene via internett. Påmeldingen er åpen frem til og med søndag 24. mars 2013.
Nytt nå: Opplysninger om hang- og paraglider fagmøtet 7. april.

Vi ønsker velkommen til sjøflytreff på Strandafjorden ved Fagernes 7 til 9 juni 2013. Vi har BASE på Fagernes Camping der det er en fin sandstrand som vi kan legge inn på.

Se vedlagte link

Mer info kommer på sjøflysiden siden.

Innstillinger til Motorflyseksjonens hederstegn meldes til fagsjef på e-postadresse motorfly@nlf.no. For seksjonshederstegn er fristen for å fremme forslag som ønskes tildelt i 2013 satt til den 28. februar 2013.

Flystripa er brøytet og åpen for trafikk. Baneretningen er ca 12/30 og elevation 700'. Banen ligger nær grensa så vær obs på at det er fort gjort å fly for langt. Kafeen er åpen tirsdag-søndag kl. 12:00-18:00.

NLF/Motorflyseksjonen har vært kontaktledd for Jeppesen for Airfield Manual Norway i en årrekke. Dette legges nå om slik at de som har behov for manualen handler den direkte fra Jeppesen fra 2013.

Ny leder i motorflyseksjonen søkes! Er dette noe for deg eller noen du kjenner?
Ta kontakt!

Line Brøto
Leder av valgkomiteen i motorflyseksjonen
Mail: linebroto@hotmail.com
Mob: 98 42 50 45)