NLF / Motorfly / Nyheter

Det går mot kaldere vær og det er på tide å tenke på hvilke vurderinger man må gjøre på dager med frost og rim og etterhvert snø. Det britiske CAA har laget en brosjyre og en AIC om temaet. Begge er vedlagt nederst i denne artikkelen.

Nedenfor finner du en oppsummering av ledermøtet. Presentasjonene fra ledermøtet er vedlagt nederst i artikkelen.

Det ble avholdt Ledermøte i Motorflyseksjonen den 22/9 på Gardermoen og det var  godt oppmøte.
NLF

Norges Idrettsforbund åpner opp for søknader til utstyrsordningen, ”Spillemidler til utstyr 2012” fra fredag 28. september. Søknadsfrist for klubbene er 8. november 2012. 

Norges Luftsportsforbund har søkt om å få flere utstyrstyper i ordningen. En ny utstyrstype er godkjent: 

Alle klubber tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF) bør snarest mulig vedta den nye lovnormen. Lovnormen ble vedtatt i NIF i november 2011 og publisert i 2012. NLF er et særforbund tilknyttet NIF og alle klubbbene (idrettslagene) tilknyttet NLF erpålagt å gjøre denne endringen.
Hangarfondet ble opprettet med midler fra Motorflyseksjonen på 1980-tallet. Fondet kan søkes av klubber og grupper tilsluttet NLF Motorflyseksjonen og er en rimelig måte å få lån til hele eller deler av et hangarprosjekt. Seksjonsstyret har i 2012 besluttet at fondet også kan låne ut penger til fly!

Motorflyseksjonen innbyr til Ledermøte 22. september 2012. Foreløpig program vedlagt.

Etter en dag med strålende vær, ubeskrivelig god hjelp fra Hallingdal Flyklubb og en fantastisk stab med arrangører, er vinnerne av Norgemesterskapet kåret.
1. Thore Thoresen
2. Nils-Harald Hansen
3. Tor A. Fusdahl

Nedre Romerike Flyklubb sin CAP 10

Nordisk mesterskap i akroflyging ble avhold i Finland i juli 2012. Resultatlistene er tilgjengelig fra den finske akroklubben på følgende lenke http://www.bluenote.fi/nac2012/power/

NLF

Ifjor ble Mariann Moen (36) lam fra brystet og ned etter en ulykke. Fredag 10. august fløy hun solo i seilfly for første gang som del av NLFs prosjekt "Tilrettelagt luftsport", og hun er dermed Norges første kvinnelige rullestolbruker som flyr seilfly alene.