NLF / Motorfly / ORS/OBSREG endrer navn til OBSREG
Jon Gunnar Wold

ORS/OBSREG endrer navn til OBSREG

OBSREG, som står for observasjonsregistreringssystem, er et avviks- og rapporteringssystem utviklet for å dele erfaringer som kan ha betydning for flysikkerheten. Gjennom OBSREG kan du enkelt dele observasjoner og erfaringer du gjør deg. Systemet kommuniserer også med Luftfartstilsynet og fungerer som et fullverdig alternativ til NF-2007 for rapporteringspliktige hendelser. ORS ble utviklet av fallskjermseksjonen for fallskjermseksjonen. Suksessen fra fallskjerm har man tatt med seg videre i utviklingen av OBSREG som i dag benyttes som rapporteringssystem for motorflyseksjonen, seilflyseksjonen og sportsflyseksjonen. ORS/OBSREG endrer nå navn til OBSREG og markerer med det OBSREG som et observasjonsregistreringsystem av NLF, for NLF.

Gjennom OBSREG kan vi lære av hverandre og hjelpe hverandre til å bli bedre og tryggere. For klubbene og seksjonene er OBSREG et verktøy som åpner for en systematisk tilnærming til å drive et proaktivt sikkerhetsarbeid.

Vil du lære mer om erfaringsdeling og rapportering?
Lytt til episode 1 i podcasten «Sikkert og visst» hvor professor Trond Kongsvik og Eirik Albrechtsen ved NTNU gir en god innføring i tema rapportering av avvik og uønskede hendelser. «Sikkert og visst» finner du der du hører podcast, eller på linken under:
https://podtail.com/no/podcast/sikkert-og-visst/episode-1-rapportering-av-avvik-og-uonskede-hendel/

OBSREG finner du på:  https://app.nlf.no/home

Husk at:
Den dumme aldri lærer, den smarte lærer av sine feil, og den kloke lærer av andres feil.