NLF / Nyheter
NLF

Helsedirektør Bjørn Guldvog slår fast at idrett kan utøves, men det bør ikke være mer enn fem personer i en gruppe. Det bør videre være en minsteavstand på to meter mellom personene til enhver tid. 

NLF

Luftfartstilsynet innfører flygeforbud for VFR-trafikk og skoleflyging

NLF

Det har kommet en rekke henvendelser til Norges Luftsportforbund etter gårsdagen melding om stans av luftsportsaktivitet.

NLF har lojalt fulgt pålegget fra Norges Idrettsforbund, som vi er en del av. Dette sier at "..all idrett, treninger, og konkurranser opphører med umiddelbar virkning." Tiltaket er den praktiske oppfølgingen av Helsedirektoratets vedtak.  

 

NLF

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

 

For klubber tilsluttet Norges Luftsportforbund og dets medlemmer innebærer det at all  luftsportsaktivitet, inkludert individuell aktivitet, avlyses.

 

NLF

Samtlige medarbeidere på NLFs sekretariat i Møllergata 39 i Oslo jobber fra og med torsdag 12. mars hjemmefra, i tråd med myndighetenes anbefalinger om å unngå reiser med kollektivtransport. 

NLF

All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning. Alle klubber gis ny frist til å avholde årsmøte, innen 15. juni. Som del av idrettsfamilien oppfordrer vi alle våre klubber og lag om å lojalt følge de oppfordringer og retningslinjer som kommer fra NIF. Her finner du samlet informasjon. 

1. juli erstattes dagens droneforskrift av nye EU-regler. Hva betyr det for deg som flyr modellfly i NLFs medlemsklubber?

NLF

Mandag ettermiddag, 9. mars, mottok alle som er påmeldt konferansen e-post om at arrangementet er utsatt inntil videre. Luftfartstilsynet har oppdatert sin hjemmeside med informasjon. Les mer her https://luftfartstilsynet.no/om-oss/nyheter/nyheter-2020/ga-konferansen-2020/

 

Det ble under seksjonsmøtet i 2019 vedtatt at Motorflyseksjonen skal bidra med støtte til kandidater som ønsker å utdanne seg til instruktører for en fremtidig rolle som klubbinstruktør.