NLF / Seilfly / Seilflyhåndboken utgave 2
Steinar Øksenholt

Seilflyhåndboken er revidert og nå publisert i ny utgave. Utgave 2 er gyldig fra 1. januar 2018.
Boken er totalt omarbeidet selv om mye av det gamle er beholdt. Det er viktig at alle klubber og instruktører som et minimum setter seg inn i den nye håndboken og etterlever denne.

Vi bygger nå om på våre websider og Seilflyhåndboken vil du nå finne her: http://www.nlf.no/seilfly/seilflyh-ndboken#overlay-context=seilfly/seilflyh-ndboken

SHB utgave 2 tar nå Operativ leder inn som standard for alle klubber. Noen klubber er allerede godt i gang med denne funksjonen etter at den ble innført som et alternativ til KAF og flygesjef.
Fra S/NLF skal vi komme tilbake til klubbene med invitasjon til seminar for Oparative ledere denne vinteren inne kort tid (ca 2 uker). Vi jobber med et par alternative datoer i månedsskifte februar-mars.