NLF / Seilfly / Virtuell TAKK-workshop 2021
Steinar Øksenholt

Seilflyseksjonen og Norges Luftsportforbund ruller denne våren ut et flysikkerhetsprogram hvor det fokuseres på "TAKK".

Takk-programmet vil gjøres tilgjengelig for klubbene med plakater og presentasjoner for benyttelse i klubben ved sesongstart til påske.

I den situasjonen vi nå er i med pandemi og restriksjoner vil også S/NLF avholde virtuelle workshops på Zoom åpent for alle. Programmet for gjennomføringen av disse workshopene finner du under.

For våre medlemmer som er på Facebook vil dere finne alle disse publisert som aktiviteter med ytterligere informasjon og påloggingsdetaljer. Medlemmer som ikke er på Facebook kan sende e-post til reb.dahl.hansen@gmail.com og få tilsendt påloggingsinformasjon.

  • TAKK for at du skaffet deg mer marginer (25 januar kl 19:00-21:00)
  • TAKK for at du så ut (22 februar 19:00-21:00)
  • TAKK for at du utelandet (22 mars 19:00-21:00)
  • TAKK for at du reflekterte før og debriefet etter flyging (3. mai 19:00-21:00)
  • TAKK for at du skrev den rapporten (24 mai kl 19.00 – 21:00)
  • TAKK for at du sa ifra (23 august 19:00-21:00)
  • TAKK for at du lot meg forberede meg uforstyrret (27 september 19:00-21:00)
  • TAKK for at du innrømte feil (25 oktober 19:00-21:00)
  • TAKK for at du fulgte sjekklisten (22 november 19:00-21:00)
  • TAKK for at du skaffet deg mer mental kapasitet (13 desember 19:00-21:00)

Programmet og gjennomføringen støttes av våre forsikringsordning i samarbeid med HDI www.hdi-specialty.com/int/en/legals/privacy.