NLF / Sportsfly / Nyheter

De fleste klubber har nå rapportert inn aktiviteten for 2013, men fortsatt mangler det noen innrapporteringer !

Absolutt siste frist for innrapportering er fredag 14. februar!

Terminlista for mikroflyseksjonen i år er satt på plass, og vi har så vidt startet utfyllingen. Det vil komme mye mer etter hvert, så hold øye med den.

De fleste klubbene har nå rapportert inn aktiviteten i klubben for året 2013.

Nils Magne Gilje har nettopp fylt 70 år! Han fikk en hilsen fra hele styret i Mikroflyseksjonen, som ble overrakt av Odd-Tore Ohnstad på den store dagen. Nils Magne har i mange år jobbet i en rekke posisjoner i NAK-NLF, og har hatt verv helt oppe på visepresident-nivå.

Protokoll fra Styremøte Nr 1 2014 i Mikroflyseksjonen er lagt ut Dokumenter => Styreprotokoller 2012 -

Vi har blitt varslet om at det blir endringer i våre forsikringsavtaler, og at det går mot bytte av selskap. Saken er under arbeid i seksjonene og NLF, og vi kommer med konkret informasjon til våre medlemmer når tiden er inne.

Flyger, flykonstruktør, og mikroflyentusiast Georg Fiske er død. Georg døde den 24. desember 2013. Begravelse finner sted den 7. januar 2014, fra Mo kirke i Øvre-Surnadal.

Da er det atter tid for å samle sammen våre totale antall starter og antall flytimer som hver og en av oss har utført i 2013. Som før har arkivaren (eller evt. den klubben har pekt ut) i hver klubb ansvaret for å melde inn starter og timer for alle sine aktive mikrolette luftfartøy til oss.

For de som skal besøke NLF i deres nye lokaler, så har vi laget en liten bildefil som viser hvordan de har det i sine nye kontorer.