NLF / Sportsfly / Nyheter
65 personer var tilstede på seminaret

I løpet av helgen den 9. og 10. november ble det arrangert seminar for instruktører og besiktningsmenn på Comfort Hotel Runway, noen få meter fra vestre rullebane på Gardermoen. Lørdag var seminaret felles for begge gruppene mens de hadde hvert sitt program på søndagen.

Det er mange klubber som starter opp teorikurs for mikroflygere på høsten og våren før hovedsesongen starter. En solid og grundig teoriopplæring er en viktig grunnforutsetning for at man skal bli en dyktig og sikker pilot.

Husk at når et norskregistrert mikrofly skal flys utenfor Norges grense så skal det innhentes tillatelse fra vedkommende lands Luftfartsmyndighet før flyging finner sted. Dette ansvar påviler helt og fullt fartøysjefen.

Påmeldingsfristen for oppdateringsseminaret for instruktører og tekniske besiktningsmenn er passert, og det er 66 påmeldte til seminarene som avholdes på Comfort Hotel Runway, Gardermoen, 9. - 10. november 2013.

Bodø Flyklubb starter denne uken kurs til privatflygersertifikat. Teorikurset er basert på klasseromsundervisning  og vil foregå hver mandag og onsdag kl. 18-22 utover høsten. Hos oss kan du få opplæring til:
• Privatflygersertifikat (PPL-A)
• Mørkeflyging
• Akroflyging

Det starter kurs i Moss den 8. oktober over 4 tirsdager fra 1800-2100. Mikroflyklubben Øst har kjørt er rekke kurs for mikrofly- og seilflypiloter, men også for modellfly- og hanggliderpiloter.

Oppdateringsseminarene for instruktører og tekniske besiktningsmenn avholdes på Gardermoen, lørdag 9. og søndag 10. november 2013.

Luftfartstilsynet har kommet med anbefalinger med bakgrunn i beste praksis samt BSL F 1-1 §§ 2-12 og 2-13 om forebygging av sammenstøt. Den er utarbeidet i samråd med aktuelle brukergrupper med erfaring fra VFR- flygning over Oslo området.

Luftfartsskolen arrangerer eksamensrettet intensivkurs i privatflyteori med 5 uker klasserom i våre lokaler i Oslo sentrum.
• Kursstart med privatflygerteori i klasserom: Mandag 19. august - eksamen 22. oktober.