NLF / Sportsfly / Nyheter

Mikroflyseksjonen anmodet i mai/juni eiere av mikrofly om å rapportere inn ønsker og behov knyttet til kaskoforsikring av mikrofly. Av de ca 300 mikrofly som har gyldig flygetillatelse til enhver tid, så var det bare 22 mikroflyeiere som hadde gitt seksjonen en tilbakemelding innen fristen..

NM ble arrangert samtidig med Nordisk i Presisjonsflyging på Starmoen 6. juli 2013. Fullstendig resultatliste er vedlagt artikkelen.

1. plass Kurt E. Norevik
2. plass Håkon Fosso
3. plass Odin Sætre

 

Nordisk mesterskap i Presisjonsflyging ble avholdt på Starmoen flyplass 6. juli 2013. Fullstendige resultatlister er vedlagt nederst i artikkelen.

1. plass: Lars-Inge Karlsson
2. plass: Claes M. Johansson
3. plass: Kurt E. Norevik

 

Luftfartstilsynet har bedt NLF om å bekjentgjøre følgende informasjon om driftsstatus på hindervarsling i form av OCAS på luftspenn i Norge.
Lørdag og søndag 29-30. Juni blir det flytreff på Husodden.

De fleste klubbene har nå gjennomført årlig revisjon, og derved fått fornyet Operasjonstillatelsen for ett nytt år.

Årlig revisjon av klubbene – 2013, utsatt frist !

QBE Air Rally 2013 avholdes på Starmoen, Elverum, 16. - 18. august.

Kjeller flyplass innfører nye VFR rapporteringspunkter med "høyrekjøring" og høydeseparasjon mellom inn- og utgående trafikk gyldig fra 30. Mai 2013.

Endringene innbefatter både høyder for ut/inngående trafkk, samt nye rapporteringspunkter.