NLF / Sportsfly / Nyheter

Mikroflyseksjonen vil avholde instruktørkurset 2019 i Drammen, torsdag 7. – søndag 10. februar 2019.

Beskrivelsen av hendelsesforløpet og problemstillingene som berøres i denne rapporten egner seg til undervisning i mikroflyklubbene. Momentene som drøftes er kjente, og omtalt i gjeldene sikkerhetssystem. Norges Luftsportforbund forutsettes å benytte rapporten i sitt videre flytryggingsarbeid.

Tyveri av Rotax 912 har forekommet over hele Europa i de siste årene, og nå har vi også fått merke uvesenet i Norge. På Spydeberg mikroflyplass har to 912-motorer blitt demontert og fjernet fra parkerte fly i nattens mørke, i tillegg til at flere tenningsanlegg til samme typemotor er vekk.

Mikroflystyret hadde møte den 12. og 14. oktober, og protokollene ligger på plass samlet i ett felles dokument sammen med de foregående protokollene.

SBLSA-012-2016 Dynamic WT9 – Spinn-egenskaper En viser til tidligere utsendt info om ”mulig usikker tilstand” publisert 19.09.2018 hvor det reises tvil om stall og spinn-egenskapene til Dynamic WT9, og en påfølgende presisering publisert 29.09.18.

Det har vært en stor og helhjertet oppslutning om fase 2, der klubbene har samlet seg og diskutert et antall emner som var gitt av Luftsportsforbundets ledelse.

NLF

En rekke midlertidige restriksjonsområder opprettes i Norge under NATO-øvelsen Trident Juncture, som starter 25. oktober og varer til og med 7. november. Buskerud, Oppland, Trøndelag og Møre- og Romsdal blir berørt. Sjekk oversikten her.

Mikroflyseksjonen ønsker med dette å presisere varslet om spinn-egenskaper for Dynmic WT-9 publisert 19.09.18.

Torsdag 06.09 "Mikroflygeren 2018 - Fase 2" pakken er klar, og sendes ut til klubbenes Operative Ledere denne ettermiddagen.