NLF / Sportsfly / Styreprotokoller fra og med 2012
Pål S. Vindfallet

Styreprotokoller fra og med 2012

Protokoller fra sportsflyseksjonens styremøter

Dette vil være den eneste måten protokollene vil bli publisert til klubbene på. Hver klubb må sørge for at minst ett medlem har som oppgave å laste disse ned fra denne web siden.


2020

Arbeidsutvalget Møte 2020 02    (12 August)

Sportsfly styremøte 2020 - 2       (9.Juni)

Arbeidsutvalget møte 2020 01

Sportsfly styremøte 2020 - 1       (15. Mars)


2019

Mikro Styremøte 2019 - 4         (22. November)

Mikro Styremøte 2019 - 3         (25. September)     

Mikro Styremøte 2019 - 2         (12. Juni)

Mikro Styremøte 2019 - 1         (11. Mars)


2018

Mikro Styremøte 2018 - 3/4      (12. og 14. oktober)
Mikro Styremøte 2018 - 2         (22. juni)

Mikro Styremøte 2018 - 1         (20. februar)


2017

Mikro Styremøte 2017 - 6         (1. desember)
Mikro Styremøte 2017 - 5         (28. september)
Mikro Styremøte 2017 - 4         (15. juni)
Mikro Styremøte 2017 - 3         (20. april)
Mikro Styremøte 2017 - 2         (01. april)

Mikro Seksjonsmøte 2017        (01.april)
Mikro Styremøte 2017 - 1         (07. mars)


2016
Mikro Styremøte 2016 - 4        (08. oktober)
Mikro Styremøte 2016 - 3        (17. juni)
Mikro Styremøte 2016 - 2        (26. februar)
Mikro Styremøte 2016 - 1        (16. januar)


2015

Mikro Styremøte 2015 - 4        (22. oktober)
Mikro Styremøte 2015 - 3        (18. juni)
Mikro Styremøte 2015 - 2        (9. april)
Mikro styremøte 2015 - 1        (24. februar)


Eldre

Styreprotokoller 1999 - 2011